Zarząd Fundacji

Prof. nadzw. Hanna Fabczak (Prezes)
Prof. nadzw. Joanna Szczepanowska (Wiceprezes)
Mgr Monika Małecka-Krawczyk (Sekretarz)

Prof. Jolanta Ejsmont – Karabin
Dr Ewa Nowak-Olszewska
Dr hab. Anna Wasik