Zarząd Fundacji

Prof. Stefan Kasicki (Prezes)

Prof. nadzw. Joanna Szczepanowska (Wiceprezes)

Dr Ewa Nowak-Olszewska (Sekretarz)

Mgr Monika Małecka-Krawczyk

Dr hab. Anna Wasik