Zarząd Fundacji

Prof. nadzw. Hanna Fabczak (Prezes)
Prof. nadzw. Joanna Szczepanowska (Wiceprezes)
Dr Ewa Nowak-Olszewska (Sekretarz)

Prof. Jolanta Ejsmont – Karabin
Dr hab. Anna Wasik