Rada Fundacji

Prof. Lech Wojtczak (Przewodniczący)

Prof. Leszek Kuźnicki (Wiceprzewodniczący)

Prof. Leszek Kaczmarek (Sekretarz)

Prof. Jerzy Duszyński

Prof. Małgorzata Kossut

Prof. Jacek Kuźnicki

Prof. Maciej Nałęcz