Adres Fundacji

FUNDACJA MARCELEGO NENCKIEGO WSPIERANIA NAUK BIOLOGICZNYCH

Siedziba ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

email: fundacja@nenckifoundation.eu
www: http://www.nenckifoundation.eu

 

Konto
Fundacja Nenckiego
PKO Bank Polski SA
Nr konta: 37 1020 1055 0000 9102 0288 4807

Fundacja została wpisana postanowieniem sądu z dnia 26/03/2012 r. do KRS.

KRS 0000415841 – REGON 146123637 – NIP 7010342119