Kontakt

FUNDACJA MARCELEGO NENCKIEGO WSPIERANIA NAUK BIOLOGICZNYCH

Siedziba ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

email: s.kasicki@nencki.gov.pl
www: http://www.nenckifoundation.eu

Konto „Fundacja Marcelego Nenckiego wspierania nauk biologicznych”

PKO Bank Polski SA
Nr konta: 37 1020 1055 0000 9102 0288 4807