Wykłady Fundacji Nenckiego: „Strach – jak sprawić by zniknął?”

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Alicji Puścian pt.: „Strach – jak sprawić by zniknął?”

Wykład będzie dotyczył neurobiologicznego podłoża strachu oraz procesów leżących u jego źródła. Dowiemy się, jak uczymy się bać, a także w jaki sposób możemy się pozbyć strachu. Słuchacze zapoznają się również ze strukturami układu nerwowego zaangażowanymi w powstawanie i utrzymywanie się reakcji strachu, a także jego zanikanie i spontaniczne powracanie. Ponadto wykładowca opowie, w jaki sposób strach jest badany przez naukowców i jak badania prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych mogą przyczynić się do leczenia zaburzeń lękowych, w tym fobii.

(Alicja Puścian jest doktorantką w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Nenckiego PAN. Pracuje w projekcie dotyczącym oceny skuteczności tkankowo- i rozwojowo-specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym)

Napisano w Aktualności

ODWOŁANY WYKŁAD z cyklu Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Przepraszamy, ale jesteśmy zmuszeni odwołać wykład planowany na 18 marca ze względu na niezależne od nas czynniki. Wykład odbędzie się w innym terminie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.

Napisano w Aktualności

Zmiany personalne w Zarządzie Fundacji Nenckiego

Zarząd Fundacji Nenckiego serdecznie dziękuje dr. Arturowi Czuprynowi za cenny wkład i pracę przy organizowaniu działalności Fundacji. Jest nam przykro, że był zmuszony złożyć rezygnację i życzymy mu wszystkiego najlepszego.
Jednocześnie witamy gorąco dr hab. Annę Wasik, która weszła do Zarządu Fundacji. Życzymy jej wielu sukcesów w nowej działalności.

Zarząd Fundacji

Napisano w Aktualności

ODWOŁANY Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Ze względu na niezależne od nas czynniki jesteśmy zmuszeni odwołać planowany wykład, który odbędzie się w innym czasie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Piotra Majki pt.: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Wykład będzie dotyczył cyfrowych atlasów mózgów zwierząt laboratoryjnych, zagadnienia łączącego w sobie wiele dziedzin – od neuroanatomii, czyli nauki o budowie mózgu, aż po techniki udostępniania danych stosowane w internecie. Słuchacze dowiedzą się, jak można badać budowę mózgu przy użyciu klasycznych technik histologicznych oraz immunohistochemicznych oraz za pomocą nowoczesnych, nieniszczących sposobów obrazowania mózgu. Wykładowca opowie, czym są atlasy mózgów, jak się je tworzy, do czego służą i jak są wykorzystywane podczas pracy neurobiologa. Przedstawi również przykłady atlasów mózgów dostępnych publicznie w internecie.

(Piotr Majka jest doktorantem w Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się metodyką tworzenie oraz udostępniania cyfrowych atlasów mózgu. Jest członkiem Programu Cyfrowych Atlasów Mózgu w ramach International Neuroinformatics Coordinating Facility.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych”

 11 lutego 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Agnieszki Strzeleckiej-Kiliszek pt.: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych

Słuchacze dowiedzą się, jak przebiega proces biomineralizacji (od bakterii po organizm człowieka), dlaczego ważna jest dla nas odpowiednia dieta i czy potrzebne są nam suplementy jonów. W trakcie wykładu zostaną dodatkowo przedstawione aktualne odkrycia w badaniach nad biomateriałami i możliwości ich wykorzystania do odtwarzania ubytków zębów i kości, spowodowanych urazami lub chorobami zaburzającymi mineralizację.

(Dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek pracuje w Pracowni Biochemii Lipidów Instytutu Nenckiego PAN, w której badane są wewnątrzkomórkowa homeostaza wapnia, przekazywanie sygnału wapniowego w komórce i transport jonów wapnia przez błony biologiczne ze szczególnym uwzględnieniem roli aneksyn, rodziny homologicznych białek wiążących jony wapnia i lipidy.)

Napisano w Aktualności