Wykłady Fundacji Nenckiego: „Struktura i funkcje białek: od genomu do proteomu i dalej”

22 marca 2016 r. godz. 16:00 (II p., Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. L. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Sławomira Pikuły pt.: „Struktura i funkcje białek: od genomu do proteomu i dalej”

Jeśli genom komórki można porównać do parlamentu, w którym zapadają decyzje dotyczące państwa (komórki), to proteom, a więc wszystkie białka, z których zbudowana jest komórka, to rząd, dzięki któremu informacja genetyczna (ustawy) zostaje wprowadzona w życie (w formie aktów wykonawczych). Wykład będzie dotyczył białek, ich struktury i funkcji w komórce, a także ich wzajemnych powiązań, dzięki którym zachodzą wszystkie procesy życiowe.

(Profesor Sławomir Pikuła jest kierownikiem Pracowni Biochemii Lipidów w Zakładzie Biochemii Instytutu Nenckiego PAN. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniem białek, ze szczególnym uwzględnieniem białek transportujących jony wapnia przez błony, białek uczestniczących w metabolizmie lipidów oraz białek wiążących jony wapnia i cząsteczki lipidów w komórce.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Jak przestać się bać?”

16 lutego 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład mgr Alicji Puścian pt.: „Jak przestać się bać?”

Wykład będzie dotyczył neurobiologicznego podłoża strachu oraz procesów leżących u jego źródła. Dowiemy się, jak uczymy się bać, a także w jaki sposób możemy się pozbyć strachu. Słuchacze zapoznają się również ze strukturami układu nerwowego zaangażowanymi w powstawanie i utrzymywanie się reakcji strachu, a także jego zanikanie i spontaniczne powracanie. Ponadto wykładowca opowie, w jaki sposób strach jest badany przez naukowców i jak badania prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych mogą przyczynić się do leczenia zaburzeń lękowych, w tym fobii.

(Mgr Alicja Puścian jest doktorantką w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Nenckiego PAN. Pracuje w projekcie dotyczącym oceny skuteczności tkankowo- i rozwojowo-specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Neurobiologia dysleksji”

12 stycznia 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Katarzyny Jednoróg pt.: „Neurobiologia dysleksji”

Czytanie to podstawowy sposób docierania do wiedzy, niezależnie od tego, czy nabywamy ją za pomocą książek, szkolnej tablicy, czy Internetu. Jednakże w niektórych przypadkach u typowo rozwijających się dzieci bez wyraźnej zewnętrznej przyczyny (np. zdrowotnej, zaniedbania edukacyjnego czy obniżonego ilorazu inteligencji) pojawiają się poważne trudności w opanowaniu umiejętności czytania, nazywane dysleksją rozwojową. Słuchacze zapoznają się z zaburzeniami poznawczymi, które mogą powodować dysleksję oraz ich mózgowymi mechanizmami.

(Dr Katarzyna Jednoróg jest adiunktem w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania nad typowym i nietypowym rozwojem umiejętności czytania u dzieci z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Neuroprzekaźniki i ich receptory”

3 listopada 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Pawła Boguszewskiego pt.: „Neuroprzekaźniki i ich receptory”

Mózg jest najbardziej skomplikowaną strukturą, jaką znamy we wszechświecie. Neurony, których mamy ponad 86 miliardów, tworząc naszą świadomość, wykorzystują zarówno impulsy elektryczne jak i sygnały chemiczne. Wykład będzie dotyczył układów neurotransmisyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka i roli tych układów w regulacji zachowania. Zaprezentowana wiedza pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie układu nerwowego, mechanizmy chorób psychicznych oraz działania substancji psychoaktywnych i uzależniających.

(Dr Paweł Boguszewski jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Zajmuje się badaniem emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

Napisano w Aktualności

„Lato w laboratorium biologa” w Instytucie Nenckiego – jak było?

Wszystkie_generacje_6IMAG2168W dniu 22 sierpnia 2015 r. Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Nenckiego zorganizowały warsztaty wakacyjne „Lato w laboratorium biologa”. Naukowcy i doktoranci Instytutu Nenckiego zaprosili dzieci i młodzież do udziału w przygodzie z naukami przyrodniczymi. Nasi goście mieli możliwość nie tylko obejrzeć, ale i samemu przeprowadzić rozmaite doświadczenia. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i były również dobrą zabawą. Odwiedziło nas ok. 200 osób, wiele z nich (przede wszystkim dzieci) proponowało organizację kolejnych takich spotkań, nie tylko w trakcie letnich wakacji.

W organizacji spotkania i jego realizacji uczestniczyli jako wolontariusze pracownicy, doktoranci i stażyści Instytutu Nenckiego:
Jarosław Walczak z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Anna Kiryk z Pracowni Modeli Zwierzęcych,
Julita Korczyńska z Pracowni Etologii,
Beata Symonowicz z Pracowni Etologii,
Anna Szczuka z Pracowni Etologii,
Aleksandra Wojtala z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Karolina Drabik z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych,
Agnieszka Wesołowska z Pracowni Cytometrii,
Karolina Kucharewicz z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia,
Dominika Pszczółkowska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej,
Wenson Karunakaran z Pracowni Neurobiologii Molekularnej,
Ewa Szczęsna z Pracowni Białek Motorycznych,
Anna Kupryjaniuk z Wydziału Psychologii UW,
Kaja Harton stażystka z Pracowni Cytometrii,
Karolina Wojciechowska stażystka z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych.
Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje wszystkim P.T. Wolontariuszom. Bez Was, drodzy Państwo, nasze spotkanie byłoby niemożliwe.

Fotoreportaż ze spotkania

Składanie trójwymiarowych modeli mózgu

Model_mozgu_7IMAG2149
Model_mozgu_13IMAG2184

Zrób sam „czarodziejski eliksir”

Eliksiry_14IMAG2203  Eliksiry_11IMAG2181  Eliksiry_12IMAG2082

Jak się bada zachowania mrówek?

Mrowki_5IMAG2084 Mrowki_IMAG2091

Jak się bada zachowanie i uczenie się myszy?

Mysz_2IMAG2159 Mysz_15IMAG2160

Badanie pH za pomocą soku z kapusty

Kapusta_9IMAG2119

Konkurs plastyczny

Konkurs_17IMAG2174 Konkurs_16IMAG2151

Napisano w Aktualności