Wykłady Fundacji Nenckiego: „Gen – instrukcja obsługi”

22 listopada 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna II p. [UWAGA! ZMIANA] Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

Wykład Dr Agaty Klejman pt.: „Gen – instrukcja obsługi”

Poznanie struktury DNA oraz mechanizmów dziedziczenia jest jednym z najważniejszych odkryć naukowych ludzkości. Rozwinięcie metod inżynierii genetycznej umożliwiło m.in. wykorzystywanie genetyki w medycynie, a także w rolnictwie czy przemyśle.
W czasie wykładu zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat budowy DNA, dziedziczenia, powstawania uszkodzeń DNA i ich skutków. Przybliżone zostaną również metody i techniki inżynierii genetycznej m.in. tworzenie i zastosowanie wektorów wirusowych oraz organizmów transgenicznych. Omówione zostaną również pokrótce korzyści i zagrożenia związane z GMO.

(Dr Agata Klejman jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w technologiach inżynierii genetycznej, m.in. otrzymywaniu modeli zwierząt transgenicznych oraz wektorów wirusowych.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Ewolucja układu nerwowego”

19 października 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

Wykład Dr. Pawła Boguszewskiego „ Ewolucja układu nerwowego”

Ludzki mózg, najbardziej skomplikowany układ jaki znamy, tworzy naszą świadomość, przetwarza informacje, rodzi myśli i przeżywa emocje. Mózg to my. Ale jak wszystko w świecie biologicznym, jest on produktem ewolucji – ślepego procesu, który nie ma innego celu ponad zwiększenie szans na przeżycie gatunku. Wykład opowie o tym, jak ewoluował układ nerwowy w świecie zwierząt oraz czy nasz ludzki mózg jest rzeczywiście czymś zupełnie wyjątkowym, co mamy wspólnego ze zwierzętami i jakie są tego konsekwencje dla ludzi.

(Dr Paweł Boguszewski jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniem emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

Napisano w Aktualności

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Marcelego Nenckiego 2016

17 października 2016 r. godz. 15:30 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Nagroda im. M. Nenckiego zostanie wręczona prof. Angelo Azzi’emu z Tufts University, Human Nutrition Research Center of Aging, Boston, USA . Laureat nagrody wygłosi wykład pt. „Molecular mechanism of vitamin E: some light at the end of the antioxidant tunnel”. Prof. A. Azzi jest siódmym laureatem Nagrody Nenckiego, ustanowionej przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w celu uhonorowania wybitnych uczonych, którzy są równocześnie szczególnymi przyjaciółmi Instytutu.

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Malkontencki mózg: dlaczego lubimy narzekać?”

24 maja 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

Wykład Mgr Ilony Kotlewskiej pt.: „Malkontencki mózg: dlaczego lubimy narzekać?”

Uczestnicy wykładu poznają podstawowe struktury mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie informacji związanych z własną osobą. Zaprezentowane będą metody i techniki obrazowania mózgu, a także najważniejsze mechanizmy odpowiedzialne za automatyczne reakcje mózgu, wśród których można wyróżnić m.in. procesy oceniania siebie i innych osób. Słuchacze poznają sposoby badania przez naukowców przywoływania wspomnień. Na koniec spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście lubimy narzekać, czy tylko tak nam się wydaje?

(Mgr Ilona Kotlewska jest doktorantką w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania nad samoświadomością oparte o techniki neuroobrazowania.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Co i jak zapamiętują zwierzęta?”

26 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

Wykład dr hab. Małgorzaty Węsierskiej pt.: „Co i jak zapamiętują zwierzęta?”

Wykonywanie różnorodnych codziennych zadań przez ludzi, jak i zwierzęta zostaje brutalnie zaburzone, kiedy brakuje sprawnego funkcjonowania różnych rodzajów pamięci. U ludzi źródłem dysfunkcji pamięci są choroby neurodegeneracyjne, np. choroba Alzheimera, czy choroby psychiatryczne, np. schizofrenia. Podczas wykładu słuchacze będą mogli dowiedzieć się, za co odpowiadają różne rodzaje pamięci, jak badamy pamięć i towarzyszące jej procesy na różnych poziomach organizacji mózgu oraz jakie znaczenie mają te badania dla leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Testy na modelach zwierzęcych zostaną zilustrowane filmami.

(Dr hab. Małgorzata Węsierska jest pracownikiem Pracowni Neuropsychologii Instytutu Nenckiego PAN. Bada funkcjonowanie różnych rodzajów pamięci oraz procesy plastyczności i koordynacji poznawczej w odniesieniu do struktur mózgowych i neuroprzekaźników.)

Napisano w Aktualności