Wykłady Fundacji Nenckiego: „Dlaczego potrzebujemy zwierząt zmienionych genetycznie (GMO)?”

28 kwietnia 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Witolda Konopki pt.: „Dlaczego potrzebujemy zwierząt zmienionych genetycznie (GMO)?”

Wykład będzie dotyczył zastosowania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w badaniach naukowych. Dowiemy się, co to znaczy GMO i w jaki sposob możemy modyfikować genom komórki. Przedstawione zostaną metody, które pozwalają badać jak uczy się mysz i czy można porównać mysz do człowieka. Ponadto dowiemy się, jak zmienia się zdolność zapamiętywania, gdy zmienimy jeden gen w mózgu i co z tego może jeszcze wynikać.

(Dr Witold Konopka jest kierownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania dotyczące roli niskocząsteczkowych RNA w procesach kognitywnych oraz regulacji metabolicznej)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Po co nam emocje?”

24 marca 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Krystyny Rymarczyk pt.: „Po co nam emocje?”

Wykład będzie dotyczył mózgowej organizacji procesów emocjonalnych. Dowiemy się jakie struktury mózgu są odpowiedzialne za percepcję emocji strachu, radości czy wstrętu. Odpowiemy na pytanie co to jest zarażenie emocjonalne, czy ruch pomaga nam rozpoznać emocje u innych i co wspólnego z tym mają neurony lustrzane. Wykładowca opowie, w jaki sposób bada się emocje u ludzi, odwołując się do metod obrazowania mózgu i badań klinicznych.

(Dr Krystyna Rymarczyk jest adiunktem w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Nenckiego PAN, gdzie prowadzi badania dotyczące roli dynamiki w percepcji emocji, z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i elektromiografii mięśni twarzy)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Czy badania na zwierzętach rzeczywiście są już niepotrzebne?”

17 lutego 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr hab. Ewy Kublikpt.: „Czy badania na zwierzętach rzeczywiście są już niepotrzebne?”

W czasie prac Parlamentu nad nową ustawą określającą zasady wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, w mediach pojawiło się wiele głosów przeciwnych prowadzeniu takich badań. Rzeczowa dyskusja na ten temat jest jak najbardziej uprawniona, niestety wiele z argumentów przytaczanych w mediach było nieprawdziwych. Między innymi powtarzano hasło o rzekomej całkowitej nieprzydatności wyników uzyskiwanych z doświadczeń na zwierzętach. Podczas wykładu postaram się rozwiać te wątpliwości podając przykłady badań na zwierzętach (również współczesnych), które doprowadziły do przełomowych odkryć umożliwiających znaczny postęp w medycynie. Przedstawię również nowoczesne techniki, które pozwalają na ograniczanie wykorzystania zwierząt w pewnych typach standardowych testów badawczych, jednak nie są w stanie całkowicie wyeliminować wykorzystania zwierząt w badaniach podstawowych.

(Dr hab. Ewa Kublik jest adiunktem w Pracowni Układu Wzrokowego Instytutu Nenckiego PAN, gdzie zajmuje się badaniem roli połączeń korowo-wzgórzowych w układach zmysłowych zwierząt.
Od wielu lat jest członkinią lokalnych komisji etycznych w Warszawie, oceniających zasadność i poprawność planowanych badań na zwierzętach.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Jak obejść prawo (fizyki) i dostać za to nagrodę (Nobla)”

13 stycznia 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. hab. Pawła Pomorskiego, prof. nadzw. IBD pt.: „Jak obejść prawo (fizyki) i dostać za to nagrodę (Nobla)”

Wykład dotyczy Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za rok 2014. Została ona przyznana za „wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości” trzem uczonym: Ericowi Betzigowi (twórcy mikroskopii stochastycznej PALM), Stefanowi Hellowi (twórcy mikroskopii STED) i Williamowi Moernerowi, który badał własności fluorescencyjne na poziomie pojedynczych cząsteczek. Wykład przybliży słuchaczom pojęcie zdolności rozdzielczej układów optycznych, pozwoli zrozumieć, jakie ograniczenia nakłada ona na obrazowanie mikroskopowe i jak te ograniczenia udało się obejść.

(Dr hab. Paweł Pomorski pracuje w Pracowni Molekularnych Ruchów Komórkowych Instytutu Nenckiego. Bada sygnały wewnątrzkomórkowe regulujące ruchliwość komórek glejowych. Jest jednym z pionierów zastosowania mikroskopii konfokalnej w Polsce.)

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Po co nam nowe neurony w starym mózgu?”

18 listopada 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. hab. Roberta Kuby Filipkowskiego pt.: „Po co nam nowe neurony w starym mózgu?”

Wykład będzie dotyczył zjawiska powstawania, dojrzewania i funkcjonowania nowych neuronów w dojrzałym mózgu, czyli tzw. neurogenezy. Dowiemy się, jakie doświadczenia i obserwacje pomagają nam zrozumieć znaczenie neurogenezy. Słuchacze zapoznają się także ze strukturami mózgu, w których pojawiają się nowe neurony i z funkcjami, jakie pełnią te części mózgu. W szczególności będzie mowa o uczeniu się i pamięci oraz regulacji nastroju.

(Dr hab. Robert Kuba Filipkowski jest kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Behawioralno-Metabolicznego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.)

Napisano w Aktualności