WIZYTA STUDENTÓW Z KOŁA NAUKOWEGO BIOTECHNOLOGÓW HEBRION PRZY WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

17 maja 2019 r. Fundacja im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, koordynowała wizytę, w Instytucie Nenckiego PAN, studentów z koła Naukowego Biotechnologów Hebrion przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Młodzież wybrała pięć Pracowni z działalnością i badaniami których chciała się zapoznać: Pracownię Pamięci Przestrzennej kierowaną przez dr Rafała Czajkowskiego, Pracownię Neurobiologii Emocji kierowaną przez prof. Ewelinę Knapską, Grupę Neurobiologii Naprawczej kierowaną przez prof. Małgorzatę Skup, Pracownię Metabolizmu Komórki kierowaną przez prof. Krzysztofa Zabłockiego i Pracownię Molekularnej Biochemii Medycznej kierowaną przez prof. Pawła Dobrzynia.

Napisano w Aktualności

WIZYTA W LABORATORIUM – WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Z KLAS LICEALNYCH OBJĘTYCH PATRONATEM FUNDACJI

22 maja w Instytucie Nenckiego odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. WIZYTA W LABORATORIUM dla młodzieży z CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie. W zajęciach uczestniczyła młodzież z klas o rozszerzonym poziomie nauczania biologii, objętych przez Fundację patronatem, w celu promowania wiedzy w tej dziedzinie. Licealiści zapoznali się z tematyką badań i uczestniczyli w zajęciach w sześciu Pracowniach Instytutu.

  • Pracownia Białek Wiążących Wapń (prof. Anna Filipek) „Mikroskopijna fabryka białek oraz wykrywanie białek w tkankach i komórkach” . Zajęcia prowadziły prof. Wiesława Leśniak, dr Ewelina Jurewicz, Barbara Sobiak i mgr. Paulina Sobolewska
  • Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych (prof. Adam Szewczyk) Rejestracje aktywności pojedynczych białek kanałów jonowych z izolowanych mitochondriów komórek ssaczych. Zajęcia prowadził dr hab. Piotr Koprowski
  • Pracownia Metabolizmu Komórki (prof. Krzysztof Zabłocki) Bioenergetyka mitochondriów i homeostaza wapniowa. Zajęcia prowadziły dr Dorota Dymkowska, mgr. Oksana Makoveychuk i mgr.Justyna Róg.
  • Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek (dr hab. Dorota Włoga) Orzęsek Tetrahymena thermophila organizm modelowy badania białek rzęskowych. Zajęcia prowadziły mgr. inż. Martyny Poprzeczko i mgr. Marty Bickiej.
  • Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej (prof. Katarzyna Kwiatkowska) Wpływ lipopolisacharydu (LPS) na poziom białek receptorowych w makrofagach – detekcja białek metodą Western blot. Zajęcia prowadziły dr Aneta Hromada-Judycka i dr Anna Ciesielska.
  • Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych (prof. Jerzy Duszyński) Badanie stresu oksydacyjnego w komórkach (fibroblasty lub neuroblastoma). Zajęcia prowadziły dr hab. Joanna Szczepanowska, dr Dominika Malińska, mgr Karolina Drabik i mgr Małgorzata Partyka

Bardzo dziękujemy kierownikom Pracowni za wyrażenie zgody na wizytę i umożliwienie przeprowadzenia zajęć oraz wszystkim osobom prowadzącym zajęcia za opiekę, zaangażowanie i poświęcony czas.

20190522_094312 20190522_094344 20190522_094529 20190522_094541 20190522_094732 20190522_094738 20190522_095026 20190522_095128 20190522_095306 20190522_095357 20190522_095536 20190522_095549

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego

Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny wykład Fundacji Marcelego Nenckiego z cyklu wykładów dla młodzieży.

 

Dorota Włoga plakat

Napisano w Aktualności

13 maja 2019 r. w Instytucie Nenckiego PAN odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. „OBRAZOWANIE BIOLOGICZNE – OD MOLEKUŁY DO ORGANIZMU” dla młodzieży niedosłyszącej i głuchej ze Szkół przy Instytucie Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. To już drugie tego typu warsztaty dla młodzieży niedosłyszącej. Pierwsze odbyły się rok temu. Młodzież podczas zajęć i pokazów dowiedziała się „Jak pracuje nasz mózg?” (Pracownia Obrazowania Mózgu dr hab. Artur Marchewka i Anna Banaszkiewicz); „Co możemy zobaczyć w komórce?” (Pracownia Mikroskopii Elektronowej, dr Hanna Nieznańska i dr Andrzej Szczepankiewicz); „Obrazowanie za pomocą mikroskopu świetlnego ” (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, dr Jędrzej Szymański, Artur Wolny). Uczniom towarzyszyli nauczyciele-tłumacze języka migowego, którzy symultanicznie przekładali słowa na gesty zrozumiałe dla osób niesłyszących. Okazało się to tylko pozorną trudnością, gdyż młodzież z wielkim zainteresowaniem i aktywnością uczestniczyła w zajęciach.

20190513_115925 20190513_141319 20190513_141753 20190513_145318

Napisano w Aktualności

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych była współorganizatorem Sympozjum Art & Science 3 „Siła Struktur Biologicznych”, które odbyło się w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2019 r. w Przeworsku. Główni organizatorzy i pomysłodawcy tego cyklicznego projektu naukowo-artystycznego – Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacja Marcelego Nenckiego, składają serdeczne podziękowania panu Burmistrzowi Miasta Przeworska, dr Leszkowi Kisielowi oraz pani Sekretarz Urzędu Miasta – mgr Agnieszce Zakrzewskiej za wsparcie i profesjonalną współpracę przy realizacji trzeciej edycji sympozjum w Przeworsku.

W trakcie Sympozjum Art & Science – „Siła Struktur Biologicznych” – odbyła się też uroczystość wręczenia Medali 100-lecia Instytutu Nenckiego, przyznanych  przez panią prof. Agnieszkę Dobrzyń -  Dyrektorkę Instytutu Nenckiego dla Prodziekanów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Magdalenie Uchman i dr hab. Markowi A. Olszyńskiemu – prof. nadzw.

Przeworski projekt jest kontynuacją Sympozjum/Warsztatów/Wystaw Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego w Mikołajkach „Inspiracje niewidzialnym światem” oraz „Art of Biodiversity – Sztuka Bioróżnorodności”, z których dorobek prezentowany był jeszcze w 2018 roku – w Rzeszowie i Warszawie.

Celem projektu Art. & Science 3 była realizacja dzieł plastycznych, inspirowanych strukturami biologicznymi na różnym poziomie złożoności oraz wspomniana  konferencja naukowa poświęcona takim zagadnieniom; począwszy od struktur komórkowych aż do struktur obserwowanych w technikach mikroskopowych oraz struktur molekularnych. Inspiracją dla artystów były wizualizacje struktur biologicznych zarejestrowane różnymi technikami obrazowania z wykorzystaniem najnowszej generacji aparatury naukowej. Projekt ten – organizowany cyklicznie przez Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR,  przy współpracy z warszawskim  Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacją Marcelego Nenckiego  jest nowatorskim i innowacyjnym sposobem przybliżenia społeczeństwu zagadnień związanych z biologią i medycyną. Wszystkie zaplanowane wystawy prac w ramach tego wspólnego projektu naukowców i artystów będą więc inspirowane między innymi  wykładami dotyczącymi relacji między strukturą a funkcją w naukach biologicznych. Podczas sympozjum wykłady wygłosili prof. Adam Szewczyk „Struktura przemian energetycznych w komórkach” i dr hab. Hanna Fabczak „Rzęska – prawdziwa nanomaszyna”.

Adresatami zaplanowanych jesienią br. roku kilku wystaw będzie szeroka publiczność, a w szczególności środowisko naukowe Kampusu Ochota w Warszawie (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytuty PAN) oraz zainteresowani studenci i wykładowcy uczelni artystycznych w Polsce, między innymi w Lublinie, Szczecinie i Rzeszowie.

Sympozjum Art & Science3 Wreczenie medalu 100-lecia prof. Markowi Olszynskiemu Wręcznie medalu 100-lecia dr Magdalenie Uchman wyklad dr hab. Hanna Fabczak Wykład prof. Szewczyka

Napisano w Aktualności