13 maja 2019 r. w Instytucie Nenckiego PAN odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. „OBRAZOWANIE BIOLOGICZNE – OD MOLEKUŁY DO ORGANIZMU” dla młodzieży niedosłyszącej i głuchej ze Szkół przy Instytucie Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. To już drugie tego typu warsztaty dla młodzieży niedosłyszącej. Pierwsze odbyły się rok temu. Młodzież podczas zajęć i pokazów dowiedziała się „Jak pracuje nasz mózg?” (Pracownia Obrazowania Mózgu dr hab. Artur Marchewka i Anna Banaszkiewicz); „Co możemy zobaczyć w komórce?” (Pracownia Mikroskopii Elektronowej, dr Hanna Nieznańska i dr Andrzej Szczepankiewicz); „Obrazowanie za pomocą mikroskopu świetlnego ” (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, dr Jędrzej Szymański, Artur Wolny). Uczniom towarzyszyli nauczyciele-tłumacze języka migowego, którzy symultanicznie przekładali słowa na gesty zrozumiałe dla osób niesłyszących. Okazało się to tylko pozorną trudnością, gdyż młodzież z wielkim zainteresowaniem i aktywnością uczestniczyła w zajęciach.

20190513_115925 20190513_141319 20190513_141753 20190513_145318

Napisano w Aktualności

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych była współorganizatorem Sympozjum Art & Science 3 „Siła Struktur Biologicznych”, które odbyło się w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2019 r. w Przeworsku. Główni organizatorzy i pomysłodawcy tego cyklicznego projektu naukowo-artystycznego – Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacja Marcelego Nenckiego, składają serdeczne podziękowania panu Burmistrzowi Miasta Przeworska, dr Leszkowi Kisielowi oraz pani Sekretarz Urzędu Miasta – mgr Agnieszce Zakrzewskiej za wsparcie i profesjonalną współpracę przy realizacji trzeciej edycji sympozjum w Przeworsku.

W trakcie Sympozjum Art & Science – „Siła Struktur Biologicznych” – odbyła się też uroczystość wręczenia Medali 100-lecia Instytutu Nenckiego, przyznanych  przez panią prof. Agnieszkę Dobrzyń -  Dyrektorkę Instytutu Nenckiego dla Prodziekanów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Magdalenie Uchman i dr hab. Markowi A. Olszyńskiemu – prof. nadzw.

Przeworski projekt jest kontynuacją Sympozjum/Warsztatów/Wystaw Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego w Mikołajkach „Inspiracje niewidzialnym światem” oraz „Art of Biodiversity – Sztuka Bioróżnorodności”, z których dorobek prezentowany był jeszcze w 2018 roku – w Rzeszowie i Warszawie.

Celem projektu Art. & Science 3 była realizacja dzieł plastycznych, inspirowanych strukturami biologicznymi na różnym poziomie złożoności oraz wspomniana  konferencja naukowa poświęcona takim zagadnieniom; począwszy od struktur komórkowych aż do struktur obserwowanych w technikach mikroskopowych oraz struktur molekularnych. Inspiracją dla artystów były wizualizacje struktur biologicznych zarejestrowane różnymi technikami obrazowania z wykorzystaniem najnowszej generacji aparatury naukowej. Projekt ten – organizowany cyklicznie przez Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR,  przy współpracy z warszawskim  Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacją Marcelego Nenckiego  jest nowatorskim i innowacyjnym sposobem przybliżenia społeczeństwu zagadnień związanych z biologią i medycyną. Wszystkie zaplanowane wystawy prac w ramach tego wspólnego projektu naukowców i artystów będą więc inspirowane między innymi  wykładami dotyczącymi relacji między strukturą a funkcją w naukach biologicznych. Podczas sympozjum wykłady wygłosili prof. Adam Szewczyk „Struktura przemian energetycznych w komórkach” i dr hab. Hanna Fabczak „Rzęska – prawdziwa nanomaszyna”.

Adresatami zaplanowanych jesienią br. roku kilku wystaw będzie szeroka publiczność, a w szczególności środowisko naukowe Kampusu Ochota w Warszawie (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytuty PAN) oraz zainteresowani studenci i wykładowcy uczelni artystycznych w Polsce, między innymi w Lublinie, Szczecinie i Rzeszowie.

Sympozjum Art & Science3 Wreczenie medalu 100-lecia prof. Markowi Olszynskiemu Wręcznie medalu 100-lecia dr Magdalenie Uchman wyklad dr hab. Hanna Fabczak Wykład prof. Szewczyka

Napisano w Aktualności

WYKŁAD ODWOŁANY

 

 

 

W związku ze strajkiem nauczycieli Fundacja Marcelego Nenckiego postanowiła odwołać wykład planowany w dniu 17. kwietnia 2019 r.

Wykład odbędzie się w późniejszym terminie, o którym zawiadomimy.

Dorota Włoga plakat odwolany

 

Napisano w Aktualności

Nencki Art Collection powiększyło swoje zbiory

Powołany z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN zbiór biblioteczny pod nazwą: „Nencki Art Collection”, , wzbogacił się w ostatnim czasie o kilka prac, których autorami są artyści plastycy z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do Nencki Art. Collection włączone zostało dzieło z serii „Żyjątka” prof. Marka Olszyńskiego podarowane do kolekcji przez autora. Dodatkowo obraz pt. „26.00.44” dr Kamili Bednarskiej w formie darowizny przekazała Hanna Fabczak. Obie prace powstały po sympozjum/warsztatach „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyły się we wrześniu 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego. Jednocześnie Nencki Art. Collection wzbogacił zbiór grafik autorstwa Kamili Bednarskiej, Katarzyny Tereszkiewicz, Mikołaja Garlaka, Sebastiana Laszczyka, Alicji Skomry, Dominiki Surmacz, Rafała Podsobińskiego, Małgorzaty Jamborskiej, Katarzyny Kozłowskiej. Prace zbioru „Nencki Art Collection” są eksponowane w pomieszczeniach biurowych oraz bibliotece Instytut Nenckiego.

Zyjątka M. Olszynski

 

26.0044 Kamila Bednarska

 

 

Napisano w Aktualności

Wernisaż wystawy prof. Marka Olszyńskiego

1 kwietnia br. o godz. 17.17 w sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbył się wernisaż wystawy malarstwa prof. Marka Olszyńskiego, prodziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Profesor Marek Olszyński jest jednym z inicjatorów i organizatorów projektów Art and Science realizowanych wspólnie z Instytutem Nenckiego PAN oraz członkiem Rady Artystycznej „Nencki Art Collection”. Ekspozycję prezentowaną na wystawie „Obrazki MO” tworzy około 30 prac, które powstały w latach 1985-2018. W czasie wernisażu zaprezentowano katalog, który podarowano wszystkim uczestnikom tego spotkania. Wystawa jest czynna do 26 kwietnia br. Godzinach pracy Instytutu Nenckiego PAN. Serdecznie zapraszamy.

_DSC4027_2_72

 

_DSC4042_1_72

 

_DSC4056_1_72

Napisano w Aktualności