Miesięczne archiwum: Grudzień 2019

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Szanowni Państwo,
przesyłamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za współpracę i zaangażowanie we wspólne aktywności oraz poświęcony czas. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Fundacja będzie mogła liczyć na równie aktywną współpracę.

Zarząd Fundacji im. Marcelego Nenckiego
Bożenarodzenie 2019

Napisano w Aktualności

Video z wykładu mgr. Kacpra Kondrakiewicza pt. “Po co neurobiologom badania zachowań”

Zapraszamy do obejrzenia wykładu mgr. Kacpra Kondrakiewicza pt. “Po co neurobiologom badania zachowań”.
Wykład odbył się 13.11.2019 w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Fundację Nenckiego.
Video można obejrzeć na stronie Fundacji w serwisie Facebook oraz w serwisie Youtube pod linkiem: „Po co neurobiologom badania zachowań”

K_Kondrakiewicz_nagranie

Napisano w Aktualności

Wernisaż wystawy projektu Art & Science 3 „Siła struktur biologicznych” w Lublinie

13 grudnia 2019 r. odbył się wernisaż wystawy projektu 3rd Art & Science „Siła struktur biologicznych” w Lublinie. Kolejna wystawa w Instytucie Nenckiego PAN już 13 stycznia 2020 roku. Serdecznie zapraszamy! Katalog wystawy zaprojektowany przez Mirosława Pawłowskiego będzie dostępny także w Warszawie. Współorganizatorzy projektu: Instytut Nenckiego PAN, Fundacja Nenckiego oraz Nencki Art Collection. Dwa wcześniejsze projekty to „Obrazowanie Biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?” (Mikołajki, 2017) oraz „Sztuka Bioróżnorodności” (Boska Dolina k. Rzeszowa, 2018).

Galerię z wernisażu obejrzeć można pod linkiem: wernisaż 3rd Art&Science Lublin

78872258_10220642666001338_4722899046891520000_n

78995769_10220642666321346_3336586979310567424_n

Napisano w Aktualności

Ósma konferencja Mitochondrion: in memoriam prof. Lecha Wojtczaka

Szanowni Państwo,

Planujemy zorganizować 5 lutego 2020 roku (środa),  o godzinie 11:30, w Instytucie Nenckiego PAN konferencję pod nazwą 8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak“.

Będzie to kontynuacja spotkań bioenergetyków, które odbywały się w ostatnich latach w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Mikołajkach.  Organizatorami spotkania są Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne – Sekcja Bioenergetyki oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Konferencja będzie składać się z sesji A oraz sesji B. Sesja A będzie dedykowana pamięci Lecha Wojtczaka. Sesja B (w języku angielskim) będzie dedykowana badaniom bioenergetycznym (krótkie prezentacje oraz komunikaty plakatowe).  Liczymy na aktywny udział doktorantów realizujących badania mitochondriów oraz szeroko rozumianej bioenergetyki. Planujemy nadanie imienia Lecha Wojtczaka Sali na I piętrze w Instytucie Nenckiego PAN: po zakończeniu sesji A, a przed przerwą obiadową. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wkrótce planowane jest rozpoczęcie rejestracji uczestników. Więcej informacji o konferencji udziela Adam Szewczyk a.szewczyk@nencki.edu.pl .

Komitet Organizacyjny : Agnieszka Dobrzyń (IN), Jerzy Duszyński (IN), Hanna Fabczak (Fundacja Nenckiego), Maciej Nałęcz (IN), Adam Szewczyk (PTBioch).

 Warszawa, 12 grudnia 2019 r.

Napisano w Aktualności

BIBLIOGRAFIA DOROBKU PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO 1912-2018

Okładka Bibliografia_1912-2018Tytułowa Bibliografia_1912-2018-2

Miło nam poinformować, że z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN ukazała się Bibliografia Dorobku Pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego 1912-2018. Bibliografia pod redakcją i w opracowaniu Jana Bieniasa, przy współpracy pracowników Biblioteki Instytutu Nenckiego – Mai Brzozowskiej i Mariusza Pasznika – obejmuje historyczne i współczesne osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Nenckiego opisane na przestrzeni ponad 100 lat i opublikowane w materiałach naukowych, czasopismach międzynarodowych, w postaci monografii oraz książek.
Wydanie Bibliografii było finansowane w ramach umowy 544/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, zawartej miedzy Fundacją M. Nenckiego a MNiSW.
Bibliografia jest dostępna jako e-book oraz w wersji drukowanej w Bibliotece Instytutu Nenckiego PAN.

Napisano w Aktualności