Miesięczne archiwum: Maj 2019

WIZYTA W LABORATORIUM – WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Z KLAS LICEALNYCH OBJĘTYCH PATRONATEM FUNDACJI

22 maja w Instytucie Nenckiego odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. WIZYTA W LABORATORIUM dla młodzieży z CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie. W zajęciach uczestniczyła młodzież z klas o rozszerzonym poziomie nauczania biologii, objętych przez Fundację patronatem, w celu promowania wiedzy w tej dziedzinie. Licealiści zapoznali się z tematyką badań i uczestniczyli w zajęciach w sześciu Pracowniach Instytutu.

  • Pracownia Białek Wiążących Wapń (prof. Anna Filipek) „Mikroskopijna fabryka białek oraz wykrywanie białek w tkankach i komórkach” . Zajęcia prowadziły prof. Wiesława Leśniak, dr Ewelina Jurewicz, Barbara Sobiak i mgr. Paulina Sobolewska
  • Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych (prof. Adam Szewczyk) Rejestracje aktywności pojedynczych białek kanałów jonowych z izolowanych mitochondriów komórek ssaczych. Zajęcia prowadził dr hab. Piotr Koprowski
  • Pracownia Metabolizmu Komórki (prof. Krzysztof Zabłocki) Bioenergetyka mitochondriów i homeostaza wapniowa. Zajęcia prowadziły dr Dorota Dymkowska, mgr. Oksana Makoveychuk i mgr.Justyna Róg.
  • Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek (dr hab. Dorota Włoga) Orzęsek Tetrahymena thermophila organizm modelowy badania białek rzęskowych. Zajęcia prowadziły mgr. inż. Martyny Poprzeczko i mgr. Marty Bickiej.
  • Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej (prof. Katarzyna Kwiatkowska) Wpływ lipopolisacharydu (LPS) na poziom białek receptorowych w makrofagach – detekcja białek metodą Western blot. Zajęcia prowadziły dr Aneta Hromada-Judycka i dr Anna Ciesielska.
  • Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych (prof. Jerzy Duszyński) Badanie stresu oksydacyjnego w komórkach (fibroblasty lub neuroblastoma). Zajęcia prowadziły dr hab. Joanna Szczepanowska, dr Dominika Malińska, mgr Karolina Drabik i mgr Małgorzata Partyka

Bardzo dziękujemy kierownikom Pracowni za wyrażenie zgody na wizytę i umożliwienie przeprowadzenia zajęć oraz wszystkim osobom prowadzącym zajęcia za opiekę, zaangażowanie i poświęcony czas.

20190522_094312 20190522_094344 20190522_094529 20190522_094541 20190522_094732 20190522_094738 20190522_095026 20190522_095128 20190522_095306 20190522_095357 20190522_095536 20190522_095549

Napisano w Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego

Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny wykład Fundacji Marcelego Nenckiego z cyklu wykładów dla młodzieży.

 

Dorota Włoga plakat

Napisano w Aktualności

13 maja 2019 r. w Instytucie Nenckiego PAN odbyły się, zorganizowane przez Fundację im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, warsztaty pt. „OBRAZOWANIE BIOLOGICZNE – OD MOLEKUŁY DO ORGANIZMU” dla młodzieży niedosłyszącej i głuchej ze Szkół przy Instytucie Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. To już drugie tego typu warsztaty dla młodzieży niedosłyszącej. Pierwsze odbyły się rok temu. Młodzież podczas zajęć i pokazów dowiedziała się „Jak pracuje nasz mózg?” (Pracownia Obrazowania Mózgu dr hab. Artur Marchewka i Anna Banaszkiewicz); „Co możemy zobaczyć w komórce?” (Pracownia Mikroskopii Elektronowej, dr Hanna Nieznańska i dr Andrzej Szczepankiewicz); „Obrazowanie za pomocą mikroskopu świetlnego ” (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, dr Jędrzej Szymański, Artur Wolny). Uczniom towarzyszyli nauczyciele-tłumacze języka migowego, którzy symultanicznie przekładali słowa na gesty zrozumiałe dla osób niesłyszących. Okazało się to tylko pozorną trudnością, gdyż młodzież z wielkim zainteresowaniem i aktywnością uczestniczyła w zajęciach.

20190513_115925 20190513_141319 20190513_141753 20190513_145318

Napisano w Aktualności

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych była współorganizatorem Sympozjum Art & Science 3 „Siła Struktur Biologicznych”, które odbyło się w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2019 r. w Przeworsku. Główni organizatorzy i pomysłodawcy tego cyklicznego projektu naukowo-artystycznego – Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacja Marcelego Nenckiego, składają serdeczne podziękowania panu Burmistrzowi Miasta Przeworska, dr Leszkowi Kisielowi oraz pani Sekretarz Urzędu Miasta – mgr Agnieszce Zakrzewskiej za wsparcie i profesjonalną współpracę przy realizacji trzeciej edycji sympozjum w Przeworsku.

W trakcie Sympozjum Art & Science – „Siła Struktur Biologicznych” – odbyła się też uroczystość wręczenia Medali 100-lecia Instytutu Nenckiego, przyznanych  przez panią prof. Agnieszkę Dobrzyń -  Dyrektorkę Instytutu Nenckiego dla Prodziekanów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Magdalenie Uchman i dr hab. Markowi A. Olszyńskiemu – prof. nadzw.

Przeworski projekt jest kontynuacją Sympozjum/Warsztatów/Wystaw Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego w Mikołajkach „Inspiracje niewidzialnym światem” oraz „Art of Biodiversity – Sztuka Bioróżnorodności”, z których dorobek prezentowany był jeszcze w 2018 roku – w Rzeszowie i Warszawie.

Celem projektu Art. & Science 3 była realizacja dzieł plastycznych, inspirowanych strukturami biologicznymi na różnym poziomie złożoności oraz wspomniana  konferencja naukowa poświęcona takim zagadnieniom; począwszy od struktur komórkowych aż do struktur obserwowanych w technikach mikroskopowych oraz struktur molekularnych. Inspiracją dla artystów były wizualizacje struktur biologicznych zarejestrowane różnymi technikami obrazowania z wykorzystaniem najnowszej generacji aparatury naukowej. Projekt ten – organizowany cyklicznie przez Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR,  przy współpracy z warszawskim  Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacją Marcelego Nenckiego  jest nowatorskim i innowacyjnym sposobem przybliżenia społeczeństwu zagadnień związanych z biologią i medycyną. Wszystkie zaplanowane wystawy prac w ramach tego wspólnego projektu naukowców i artystów będą więc inspirowane między innymi  wykładami dotyczącymi relacji między strukturą a funkcją w naukach biologicznych. Podczas sympozjum wykłady wygłosili prof. Adam Szewczyk „Struktura przemian energetycznych w komórkach” i dr hab. Hanna Fabczak „Rzęska – prawdziwa nanomaszyna”.

Adresatami zaplanowanych jesienią br. roku kilku wystaw będzie szeroka publiczność, a w szczególności środowisko naukowe Kampusu Ochota w Warszawie (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytuty PAN) oraz zainteresowani studenci i wykładowcy uczelni artystycznych w Polsce, między innymi w Lublinie, Szczecinie i Rzeszowie.

Sympozjum Art & Science3 Wreczenie medalu 100-lecia prof. Markowi Olszynskiemu Wręcznie medalu 100-lecia dr Magdalenie Uchman wyklad dr hab. Hanna Fabczak Wykład prof. Szewczyka

Napisano w Aktualności